проф. дфн Димитър Кенанов, преподавател по Старобългарска литература в Великотърновски университет "Св.Св.Кирил и Методий", Велико Търново - университети в Pomagalo.com
ПРОФИЛ НА ПРЕПОДАВАТЕЛ виж всички
Мн. Добър5.27
добави оценка
проф. дфн Димитър Кенанов преподавател по Старобългарска литература в Великотърновски университет "Св.Св.Кирил и Методий", Велико Търново
компетентност:
5.39 обективност:
5.30
комуникативност:
5.28 подход:
5.24
яснота:
5.24 посещаемост:
5.26
хумор:
5.24 обаятелност:
5.25
Оценка:
5.27
дата компетентностобективносткомуникативностподходяснотапосещаемостхуморобаятелност оценил
25 мар 6.00 6.00 6.00 4.00 4.00 5.00 4.00 4.00
30 май 6.00 6.00 6.00 5.00 5.00 6.00 6.00 5.00
19 апр 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00
14 апр 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00
13 апр 3.00 3.00 2.00 3.00 3.00 2.00 2.00 3.00
11 апр 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00
11 апр 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00
11 апр 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00
09 апр 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00
07 апр 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00
07 апр 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00
31 мар 3.00 3.00 2.00 3.00 2.00 2.00 2.00 2.00
24 мар 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00
21 мар 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00
21 мар 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00
21 мар 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00
15 мар 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00
05 мар 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00
05 мар 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00
02 мар 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00
Показани са само последните 20 оценки