Румен Пенин, преподавател по Физическа география на континентите в СУ "Св. Климент Охридски", София - университети в Pomagalo.com
Ваня Петрова
преподава по Педагогика
в град София
ПРОФИЛ НА ПРЕПОДАВАТЕЛ виж всички
Мн. Добър5.36
добави оценка
Румен Пенин преподавател по Физическа география на континентите в СУ "Св. Климент Охридски", София
компетентност:
5.42 обективност:
5.31
комуникативност:
5.33 подход:
5.37
яснота:
5.38 посещаемост:
5.37
хумор:
5.36 обаятелност:
5.32
Оценка:
5.36
дата компетентностобективносткомуникативностподходяснотапосещаемостхуморобаятелност оценил
24 мар 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00
27 окт 6.00 6.00 6.00 6.00 5.00 6.00 6.00 6.00
05 апр 6.00 2.00 4.00 6.00 6.00 6.00 5.00 5.00
15 фев 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00
28 юни 6.00 5.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00
09 апр 5.00 5.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00
17 дек 6.00 5.00 6.00 6.00 6.00 5.00 5.00 6.00
24 юни 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00
16 юни 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00
09 юни 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00
02 юни 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00
01 юни 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00
12 май 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00
04 май 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00
29 апр 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00
28 апр 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00
27 апр 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00
24 апр 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00
19 апр 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00
13 апр 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00
Показани са само последните 20 оценки